spinner

Zdi a matrace

VÝSTAVBA OPĚRNÝCH A ZÁRUBNÍCH ZDÍ

Gabionové resp. drátokamenné konstrukce jsou naší stěžejní činností a tyto zdi provádíme, jak ze sítí svařovaných tak i pletených. Výběr vhodného materiálu sítě většinou volíme dle PD, jinak když není předepsáno projektem, vybíráme materiály pro výstavbu gabionů dle zkušeností jak se v daném podobném případě osvědčily. Námi navržená řešení bezprostředně konzultujeme s investorem, projektantem, popřípadě se zástupcem TDI.

Protože disponujeme vlastní technikou, tak nemusíme stroje najímat a proto naše nabídkové ceny pro výstavbu gabionů jsou pro investory velice příznivé. Klademe důraz především na osobní jednání při řešení jakýchkoli problémů týkajících se stavby a nabídky. Cena se stanovuje za m3 a pohybuje se odhadem cca 3000 -3600 Kč/m3.

Pro vypracování konkrétní cenové nabídky kontaktujte prosím odborníky z obchodního oddělení, kteří jsou uvedeni na těchto stránkách.

Gabiony Liberec