spinner

Vyztužené násypy ozeleněné

VYZTUŽENÉ NÁSYPY S LÍCEM SKLONĚNÝM, OZELENĚNÝM - GREEN TERRAMESH

Realizování vyztužených násypů s požadavkem okamžitě se začlenit do okolní přírody, s minimálními náklady a maximální rychlostí kontinuální výstavby, bez jakýchkoliv podpůrných dočasných konstrukcí, či pažení. Využití přebytků zemin po výkopových pracích uložených v místě stavby. Zabudování jakýchkoliv technických prostupů, mostků, propustků atd..

Tyto všechny zmiňované požadavky splňují stavební objekty z materiálu Green Terramesh, které ve velké míře realizujeme po celé České republice. Sklony lícové ozeleněné plochy se pohybují v mezích 60-65-70 stupňů. Tyto sklony jsou ještě schopny pojmout dešťovou vodu nutnou pro růst vegetace. Po dokončení díla se líc ošetří hydroosevem, nebo výsadbou okrasných keřů a dřevin.

V nabídkových rozpočtech se tyto konstrukce oceňují cca 380 - 460 Kč/m2 rozbalené plochy stejně jako u geotextílií nebo geomřížovin.

Pro vypracování konkrétní cenové nabídky kontaktujte prosím odborníky z obchodního oddělení, kteří jsou uvedeni na těchto stránkách.

Gabiony Liberec