spinner

Realizace

Realizace staveb s Gabiony

Realizujeme kompletní stavební díla, i jednotlivé stavební objekty z gabionových konstrukcí.

Provádíme dodávky a montáže zárubních opěrných zdí, vyztužených násypů a armovaných svahů, úpravy a regulace vodních příkopů, zpevnění svahů pomocí gabionových matrací, protierozní ochranu nových i rekonstruovaných svahů a náspů z materiálu MACMAT. V neposlední řadě stavíme i stěny v kombinaci s geosyntetickými materiály. Vycházíme z dlouholetých zkušeností při řešení problémů na stavbách i v připravovaných projektech. Na realizaci se podílíme od návrhu až po kompletní dokončení a předání díla objednateli resp. investorovi.

Stavební díla provádíme v nejvyšší možné kvalitě, šetrně k životnímu prostředí v souladu s SoD a PD resp. RDS, dle všeobecně platných TP ,TKP a norem ČSN EN, ISO

Gabiony Liberec